Българо-японски център по рейки и медитация "Светлина"

  • Българо-японски център по рейки и медитация "Светлина"
  • Българо-японски център по рейки и медитация "Светлина"
  • Българо-японски център по рейки и медитация "Светлина"

Кирил Стоянов

Кирил Стоянов от дълги години работи като учител по Рейки, Медитация и Регресия. Роден е на 22.05.1970 г. в гр. Перник, България. Знанията, които предава на хиляди хора от различни страни, е придобил от личния си опит в България, Индия и Тибет. Всеки човек, потърсил подкрепа и личностно израстване в център „Светлина” от учителя Кирил или от негови ученици, е под учителската линия на Микао Усуи и Сатя Сай Баба.