Българо-японски център по рейки и медитация "Светлина"

  • "Медитация с учителя Кирил Стоянов"
  • "С учителя Кирил Стоянов в парк Аязмото"
  • "С учителя Кирил Стоянов "

Връзка с Духовния водач

Всеки човек през своя живот е усещал съзнателно или несъзнателно присъствието на своя духовен водач. Мисията на духовните водачи е да помагат на човешките същества да се развиват както материално, така и духовно, като се съобразяват със свободната воля на отделната личност. Хора, постигащи високо духовно ниво, имат възможността да общуват със своите водачи така, както общуват с роднини или приятели на физическо ниво. Духовните водачи са обикновено души, прераждали се десетки пъти във физическо тяло и стигнали високо духовно развитие със своя начин на живот. Има разбира се и висши духовни водачи, които са само в енергийно състояние или много рядко се прераждат. Привилегията да имат до себе си подобни наставници е на хората, посветили своя живот не само на себе си, но и на десетки, стотици, хиляди, милиони себеподобни, независимо от тяхната националност. Както всичко във Вселената, Висшият Разум създава и уникална връзка между водачите и хората, за които са отговорни. Ако човекът израства като личност в своя живот, вдига своето ниво в материално и духовно отношение, постига дори повече, отколкото му е дадено да постигне по кармичен път, тогава съответно и енергийният водач вдига своето ниво в йерархията на духовния свят, защото там също има подобна, както и във физическия свят.

В Рейки-центъра всички желаещи имат възможността за кратко време да се научат как да общуват съзнателно със своя духовен водач.

Кирил Стоянов