Българо-японски център по рейки и медитация "Светлина"

  • "Патентован тибетски метод ЛАЙТ"
  • "Учителят Кирил Стоянов"
  • "С учителя Кирил Стоянов "

Полезна информация

Човек има енергийни тела (аура) толкова реални, колкото е и физическото. За съжаление до голяма част от европейското общество няма достатъчно информация по този въпрос, затова бих искал да поясня за хората, интересуващи се не само от материалния живот. Преди десетки години руският учен Симьон Давидович Кирлиан по научен път доказва съществуването на енергийни тела при човека, чието добро състояние не е по-малко важно от това на физическото. Дори и най-малкият вирус, преди да попадне във физическото тяло, стои в нашата аура. Ако ние практикуваме редовно Рейки, медитация или друга енергийна методика го изчистваме много по-лесно на енергийно ниво, защото при попадане във физическото тяло е необходимо повече търпение и упоритост, за да се оздрави нашият организъм.

За по-материалните личности препоръчвам да направят личен опит, като сварят чист ориз и го поставят в два стъклени съда в различни стаи. Към единия да насочват ежедневно само положителни пожелания и мисли, а към другия да се отнасят с пълно пренебрежение или с негативни пожелания. След около една седмица сами ще се уверят, че освен материален съществува и друг, не по-малко реален свят.

В заключение ще кажа, че естественото състояние на човек е да бъде здрав, добър и да излъчва любов към себе си и околните. Всяко друго състояние не е естествено.

Човешката личност сама избира как да живее и съответно си носи своята отговорност за този избор.

Кирил Стоянов